over ons

Welkom op onze nieuwe site!

Wie ben jij?

Een vraag gesteld uit nieuwsgierigheid met soms een vleugje verlegenheid.

Wie ben jij? En dan niet vertellen wat je doet en wat je hebt, nee wie ben je daarbinnen?

Durf je jezelf te laten zien?

Ik vind het spannend om het je te vragen want je kent mij niet. Maar ik wil je leren kennen. Wil je mij ook leren kennen?

Deze vragen en al haar mogelijke varianten is de basis en motor van ons werk. Wij, Gerry en Sietske, kiezen ervoor om als mens beschikbaar te zijn voor buurtbewoners van Boschveld. Mensen worden steeds vaker gedwongen zichzelf te definiëren aan de hand van wat ze wel of niet hebben, bijvoorbeeld geld of werk. Ook wordt het steeds gemakkelijker te verdwalen in alle regels en instanties. Met het complexer worden van de samenleving komen ook vriendelijkheid en menselijkheid in het geding. Wij zoeken binnen die complexiteit onze plaats naast mensen die zich daar doorheen proberen te worstelen.

Wij zoeken naar contact, verbinding tussen mensen. Helemaal niets hoogdravends maar wel in alle eerlijkheid en met alle oog voor de waardigheid en realiteit van de ander. Durven we onszelf te laten zien, dat is elke keer weer de vraag voor buurtbewoners maar ook voor ons. Het is voor ons altijd weer afwachten of de ander ons vanuit vertrouwen wil betrekken bij zijn of haar leven. De betrekkingen die ontstaan verzorgen we als ware het onze vrienden en familie. Samen met kinderen en volwassenen proberen we wijs te worden van en uit het leven van alledag. Kunnen we er samen zin in ontdekken? Dat kan betekenen dat we oplossingen moeten zoeken voor problemen. Of dat we samen op pad gaan en de wereld intrekken om te spelen. En soms gaan we op zoek naar verbindingen met vreemde anderen want alleen is soms zo eenzaam.

Ook hebben we onze eigen plek De Wijkplaats aan de Copernicuslaan 89 en 91. Een plek als een thuis. Daar komen we samen om te handwerken, te spelen, Nederlands te leren, Arabische lessen te volgen, samen te eten, te vieren, te werken of gewoon voor een praatje en een kop koffie.

Wilt u meer weten over het pastoraal buurtwerk dan vindt u hiernaast ons jaarverslag.

Maar u bent uiteraard ook van harte uitgenodigd om eens bij ons binnen te lopen

voor een praatje en/of een kop koffie of thee!

Spreekt dit mooie en dankbare werk u aan, neem dan gerust contact op met Sietske of Gerry. Vrijwilligers zijn heel hartelijk welkom en zijn van essentieel belang voor het voortbestaan van de Stichting.

Wij zijn doorgaans op maandag, woensdag en donderdag aanwezig. Telefoonnummer 073 6218811 en email: sietskenieboer@gmail.com en gerryvandenken@gmail.com

Extra bericht:

Het bestuur heeft in mei 2016 het besluit genomen om de stichting op korte termijn te gaan beeindigen. De belangrijkste reden hiervoor is dat er minder inkomsten zijn in relatie tot de kosten.

Daarom werken de medewerkers er sinds 1 juli 2016 niet meer. De komende maanden zullen we als bestuur de noodzakelijke stappen ondernemen om de stichting daadwerkelijk op te heffen.

Hier kunt u de toelichting downloaden van onze beslissing .